1.listopadu byl zahájen pravidelný provoz sokolovny, která prošla v letošním roce náročnou rekonstrukcí. Díky dotaci magistrátu hl.m.Prahy ve výši 10 300 000 Kč a MČ Praha-Čakovice ve výši 3 000 000 Kč byly vybudovány nové krovy, střecha a snížen strop tělocvičny. Bylo opraveno jeviště, balkonové prostory, v sále je nová podlaha.

Vznikl nový cvičební prostor, který bude po úpravách v další etapě sloužit dalším zájemcům o aktivity v tomto objektu. TJ AVIA Čakovice rovněž svým nákladem opravila sociální zařízení v přízemí a některé další prostory. Ať se vám u nás líbí!