TJ AVIA Čakovice byla i v letošním roce úspěšná se svou žádostí o dotaci MŠMT v rámci Programu Můj klub. Obdržené finanční prostředky budou využity v rámci oddílů pracujících s mládeží, t.j. fotbal, národní házená, gymnastika, nohejbal, stolní tenis a odbor sportu pro všechny.

Převážná část dotace bude vyčerpána na odměny trenérům, kteří se mládeži věnují ve svém volném čase. Zbytek pak kromě jiného na sportovní materiál a plánovaná letní soustředění.

Dotace MČ Praha-Čakovice konečně na účtě! Po malých peripetiích se žádostmi o finanční příspěvky na činnost našich oddílů a odboru SPV jsme se dočkali a všechny složky naší TJ mohou čerpat peníze nejen na svoji činnost, ale i na provoz a údržbu svých sportovních zařízení. Vedení naší městské části poskytlo na rok 2020 dosud nejvyšší částku v historii dotací. Děkujeme!